Actualitat Jurídica2020-12-16T10:32:43+00:00

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

By |desembre 8, 2022|Categories: Actualitat Jurídica|Tags: , , , , |

① ¿Què és la Responsabilitat Patrimonial? La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les Entitats que integren l’Administració Local) consisteix en indemnitzar econòmicament a les persones (físiques o jurídiques) pels [...]

ATRIBUCIÓ DE L’ÚS DEL DOMICILI FAMILIAR EN CAS DE DIVORCI O SEPARACIÓ

By |agost 27, 2022|Categories: Actualitat Jurídica|Tags: , , , , |

En els procediments de divorci o separació, un dels punts més conflictius acostuma a ser el de l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. A continuació donarem resposta als dubtes més comuns que poden sorgir en relació a l’atribució [...]

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT: QUÈ ÉS, REQUISITS I FASES

By |desembre 29, 2021|Categories: Actualitat Jurídica|Tags: , , , , |

¿Què és la Llei de Segona Oportunitat? El Reial Decret 1/2015, de mecanisme de Segona Oportunitat, reducció de càrregues financeres i altres mesures d’ordre social es tracta d’una llei que protegeix als deutors persones físiques, ja siguin particulars o autònoms. [...]

Go to Top