Actualitat Jurídica2020-12-16T10:32:43+00:00

DESACORD EN L’EXERCICI DE LA POTESTAT PARENTAL

By |agost 10, 2023|Categories: Actualitat Jurídica|Tags: , , , , , , , |

En aquest article explicarem com es solucionen els conflictes en l’exercici de la potestat parental. En primer lloc, cal saber què és la potestat parental. La potestat parental és el conjunt de drets, atribucions i deures que tenen els pares [...]

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

By |desembre 8, 2022|Categories: Actualitat Jurídica|Tags: , , , , |

① ¿Què és la Responsabilitat Patrimonial? La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (l’Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les Entitats que integren l’Administració Local) consisteix en indemnitzar econòmicament a les persones (físiques o jurídiques) pels [...]

ATRIBUCIÓ DE L’ÚS DEL DOMICILI FAMILIAR EN CAS DE DIVORCI O SEPARACIÓ

By |agost 27, 2022|Categories: Actualitat Jurídica|Tags: , , , , |

En els procediments de divorci o separació, un dels punts més conflictius acostuma a ser el de l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. A continuació donarem resposta als dubtes més comuns que poden sorgir en relació a l’atribució [...]

Go to Top