Què li podem oferir? Som especialistes en Dret Matrimonial i de Família. El despatx treballa també en l’àmbit del Dret Civil i Penal.

Oferim un servei de qualitat i assessorament jurídic adaptat a cada cas i a cada client.

Així mateix, creiem que en ocasions és possible solucionar un conflicte sense passar pels tribunals, confiem en el diàleg i en la mediació per arribar a acords beneficiosos pels clients.

Rebrà del nostre despatx un contacte continuat que el mantindrà informat de tot el seu procés. Sabem com ajudar-lo.