QUÈ CAL FER SI L’IMMOBLE QUE HERETEM ESTÀ OCUPAT PER UN HEREU?

By |2023-08-22T16:23:04+00:00agost 22, 2023|Actualitat Jurídica|

Quan mor una persona, els béns dels que era titular es reparteixen entre els seus hereus. Si el difunt era propietari d’un habitatge, aquest passa als seus hereus.

Si l’habitatge l’hereten varis germans, poden sorgir problemes ja que potser no existeix un acord entre ells sobre el què cal fer amb l’immoble.

En el cas de varis hereus, a cada un li correspon la part proporcional de l’habitatge perquè és un bé indivisible, per això s’ha de decidir en comú sobre l’habitatge.

Davant d’aquesta circumstància existeixen diferents opcions:

 

  • Compartir l’habitatge entre els hereus i acordar unes normes sobre el seu ús i manutenció
  • Que un dels hereus compri la part de la resta dels hereus
  • Llogar l’habitatge a un tercer o a un dels hereus, a canvi d’una renta mensual
  • Vendre l’habitatge a un tercer i repartir-se el preu

 

Quan no existeix acord és possible acudir a la via judicial perquè sigui un jutge qui decideixi què fer.

Poden ser varis els motius pels que els hereus no es posin d’acord. Per exemple, que un cohereu vulgui l’habitatge per ell, que un vulgui vendre i els altres no, que existeixin diferents cohereus que vulguin quedar-se amb l’immoble, que un dels hereus ja resideixi a l’immoble i consideri que com que porta un temps vivint allà hi té més dret, etc.

 

Es pot desallotjar a un hereu d’una casa?

Qui ocupa l’habitatge pot ser propietari d’una part, però això no li dona dret a utilitzar l’immoble en exclusiva. El que està fent la persona que ocupa l’habitatge és privar a la resta dels hereus de disposar lliurement de l’habitatge. Aquesta persona s’extralimita en el seu dret de possessió i origina un dany i perjudici a la resta dels hereus.

Davant d’aquesta situació als cohereus només els queda l’opció d’acudir a la via judicial. No cal que tots es posin d’acord, sinó que qualsevol dels cohereus poden instar el procediment judicial que correspongui. Poden donar-se els següents casos:

 

Habitatge cedit en precari. L’hereu que viu a l’immoble es pot trobar en situació precària si no té un títol de propietat formal o un acord de lloguer vàlid. La resta de cohereus podrien demanar la devolució de la propietat, els cohereus estan en el seu dret d’exercir accions legals que acaben en un desnonament.

 

Habitatge cedit en comodat. En aquest cas existeix un acord que permet a un dels hereus que pugui utilitzar l’habitatge durant un període específic. El seu ús es cedeix de manera gratuïta, no es cobra lloguer. Un cop transcorregut aquest temps, si la persona que està ocupant l’habitatge no el desallotja voluntàriament, la resta de cohereus estan en el seu dret d’exercir les accions legals per demanar la devolució de la propietat i el desnonament.

 

Divisió de una cosa comuna. Quan els cohereus no arriben a un acord sobre com administrar l’immoble del qual en són copropietaris, cada un té dret a demanar en qualsevol moment que es divideixi la cosa comuna. S’ha de demanar al jutjat perquè procedeixi a la dissolució i determini la part que correspon a cada propietari.

En aquest cas, després de realitzar una taxació sobre l’immoble, es pot adjudicar el mateix a un dels hereus havent de compensar econòmicament a la resta, o procedir a la subhasta de l’immoble i repartir el preu entre els cohereus.

 

Si és hereu d’un immoble i no existeix conformitat entre els cohereus, el millor és que acudeixi a un professional perquè l’assessori de la millor manera possible. Si necessita ajuda personalitzada o necessita assessorament pot demanar una cita aquí.