RÈGIM DE VISITES ENTRE AVIS I NÉTS

By |2021-09-26T16:27:17+00:00setembre 26, 2021|Actualitat Jurídica|

No és infreqüent que els avis perdin el contacte amb els seus néts i hagin de recórrer a la justícia per poder-los veure interposant una demanda per aconseguir que se’ls reconegui un règim de visites.

Aquesta situació es pot donar per diferents motius, per exemple, degut a la mort d’un fill o una filla, els avis i el progenitor supervivent no tenen una bona relació, quan es produeix una crisi de parella o matrimonial i el règim de visites que té el progenitor no custodi no és suficient per mantenir la relació entre els avis i els néts, o bé quan hi ha una mala relació entre pares i fills que suposa una ruptura de les relacions entre avis i néts, etc.

 

En tots aquests casos, tant el Codi Civil estatal com el Codi Civil de Catalunya reconeixen el dret dels avis a tenir un règim de visites, fins i tot en contra de la voluntat dels progenitors, per tal de protegir la relació familiar.

 

En aquest sentit, l’art. 160.2 del Codi Civil estatal recull el següent:

“No es podran impedir sense justa causa les relacions personals del menor amb els seus germans, avis i altres parents i familiars”

 

I l’art. 236-4.2 del Codi Civil de Catalunya:

“Els fills tenen dret a relacionar-se amb els avis, germans i altres persones pròximes, i tots aquests tenen també el dret de relacionar-se amb els fills. Els progenitors han de facilitar aquestes relacions i només les poden impedir si existeix una justa causa.”

 

Per tant, només es podrà impedir la relació entre avis i nets si existeix una justa causa, que haurà de ser al·legada pels progenitors davant del jutjat, i el jutge haurà de valorar si és motiu suficient per negar o no aquesta relació. Per exemple, un motiu pel qual es podria denegar el règim de visites és si la relació amb els avis perjudiqués la salut física i mental dels menors.

 

El règim de visites es determinarà d’acord a les circumstàncies personals de les parts. Alguns criteris que pot valorar el jutge són:

 

  • L’edat del menor (no pot ser el mateix règim de visites per un menor d’un any que, per exemple, un de 14)
  • La relació dels néts amb els seus avis abans de la privació de relacions
  • Si els néts han pernoctat fora de casa o no
  • Si els pares estan separats o divorciats, es tindrà en compte el règim de visites del progenitor no custodi

 

D’aquesta manera, ens podem trobar diferents règims de visites:

 

  • Un cap de setmana al mes i algun dia durant les vacances de Nadal, Setmana Santa y estiu
  • Un cap de setmana al mes i alguna visita entre setmana
  • Només unes hores, un cop a la setmana, cada quinze dies o al mes

 

També es pot adoptar un règim progressiu, és a dir, es comença amb contactes de curta durada i es va ampliant conforme es consolida la relació.