LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT: QUÈ ÉS, REQUISITS I FASES

By |2021-12-29T19:57:41+00:00desembre 29, 2021|Actualitat Jurídica|

¿Què és la Llei de Segona Oportunitat?

El Reial Decret 1/2015, de mecanisme de Segona Oportunitat, reducció de càrregues financeres i altres mesures d’ordre social es tracta d’una llei que protegeix als deutors persones físiques, ja siguin particulars o autònoms.

L’objectiu de la Llei de Segona Oportunitat és que aquelles persones que hagin passat per una situació econòmica greu i es trobin en estat de sobre endeutament i d’insolvència tinguin la possibilitat de cancel·lar els seus deutes, de tornar a començar sense haver d’arrossegar-les indefinidament. En definitiva, que tinguin una segona oportunitat.

 

¿Quins requisits han de concórrer per accedir a la Llei de Segona Oportunitat?

 Els requisits per accedir a la Llei de Segona Oportunitat són els següents:

 

– Situació d’insolvència actual o imminent

– La quantia dels deutes no pot ser superior als 5 milions d’euros

– Actuar de bona fe. S’entén que el deutor ha actuat de bona fe quan el sobre endeutament no ha sigut voluntari i ha intentat prèviament acords extrajudicials amb els creditors

– No haver acudit al mecanisme de Segona Oportunitat en els 10 anys anteriors a la sol·licitud

– No haver sigut condemnat per delictes econòmics (estafa, aixecament de béns, etc.) o de falsedat documental en els deu anys previs a la presentació

 

¿Quines són les fases del procés?

Las fases del procediment són:

 

Acord extrajudicial de pagaments.

El deutor inicia una negociació amb els creditors per intentar pactar amb ells el pagament dels deutes segons la seva capacitat de pagament.

La negociació s’inicia amb la presentació de la proposta de pagament davant del Notari juntament amb tota la documentació relativa als béns, deutes i ingressos. El Notari designarà a un mediador concursal, que és qui traslladarà la proposta de pagament als creditors.

Si els creditors accepten el pla de pagament, la negociació finalitzarà amb èxit, amb una Acta d’acord de pagament i el seu compliment.

Si no s’aconsegueix un acord amb els creditors, s’inicia la via judicial.

 

Concurso de creditors.

És la fase judicial. Des de l’inici del procediment es suspenen els embargaments.

 

Fase de liquidació.

Es liquida tot el patrimoni del deutor (si existeix), a excepció dels béns necessaris com, per exemple, l’habitatge habitual, i amb tot el que s’obté de la venta dels béns es paguen els deutes.

 

Sol·licitud de l’exoneració dels deutes.

Si no existeix patrimoni, o de la venta dels béns resulta una quantitat insuficient per pagar als creditors, el deutor sol·licita al Jutge que tramita el concurs de creditors que li perdoni o exoneri els deutes restants.

 

La participació d’un advocat especialitzat és fonamental per la tramitació del procediment. Si la teva situació és similar, podem assessorar-te i guiar-te durant tot el procés.

Pots contactar aquí per fer un estudi de la teva situació.